Đặt hàng
Thông tin khách hàng
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: GẠO VUA NGỰ
Đơn giá: 235.000 đ
Đặt hàng
Đặt bàn