Thông tin sản phẩm

Phân đa lượng

Mô tả

Sản phẩm phân đa lượng của Công ty gồm có: 

+ Phân Urea Phú Mỹ, Phân đạm Cà Mau, Phân lân nung chảy Ninh Bình, Phân Super lân Long Thành, phân Super Lâm Thao, Phân Kaliclorua.
+ Sản phẩm phân bón phức hợp DAP.
+ Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật: Các sản phẩm cuẩ Syngenta, Arysta Life Science, Công ty CP BVTV An Giang, Công ty CP BVTV Sài Gòn, Cty CP Nông dược H.A.I, Cty CP BVTV 1 Trung ương, Cty CP Khử trùng Việt Nam (VFC), Cty CP Nicotex Bộ Quốc Phòng.

Thông tin chi tiết

Đặt hàng
Đặt bàn